Theoloog: predikant, schrijver, docent

Even voorstellen

Mijn naam is Bert Dicou, remonstrants theoloog en predikant van de VPKB in Antwerpen Zuid (‘De Wijngaard’). Meer over deze gemeente op de pagina Kerk.Verder doceer ik aan de VU: aan het Arminius Instituut leiden we aanstaande remonstrantse predikanten op. Ten slotte ben ik betrokken bij de Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies, Brussel, voor het project Brussels City Chaplaincy.

​Samen met mijn partner Ellen Manche​ heb ik drie kinderen. Onze jongste zoon Siem Dicou​ woont nog bij ons​. We wonen ​momenteel op twee plekken: in Borgerhout (vlak bij mijn Antwerpse gemeente) en in Purmerend. De Purmerendse plek is wel bijzonder: een Centraal Wonen-project, genaamd het Woonkollektief Purmerend.​.​ ​​

Ik schrijf graag en het leek me aardig een deel van dat schrijfwerk met u te delen op deze site. Mijn specialisatie is het Oude Testament en u zult het nodige tegenkomen wat met de Bijbel te maken heeft. Maar ik ben ook geïnteresseerd in films, muziek, literatuur en kerk & theologie in het algemeen. Voor de Remonstranten coördineerde ik de productie van het boekendoosje Goddeeltjes en het liturgische handboek Ons leven vieren.

​In 2017 schreef ik, samen twee collega’s, Weg met de Bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen en Re-imagining the Bible for Today.

De afbeelding van mijn website is een foto die ik ooit maakte in Ravello, Zuid-Italië. Het is de beroemde met mozaïek ingelegde preekstoel van de lokale Duomo, gewijd aan San Pantaleone. Het spreekgedeelte is links en rechts verrijkt met twee bijzondere momenten uit het leven van de profeet Jona. Rechts ziet u hem in de draak verdwijnen, links wordt hij door het zeemonster uitgespuugd op het vasteland en kan hij alsnog gaan prediken in de verdorven stad Ninevé, waar hij aanvankelijk helemaal geen zin in had. Het leek me wel een passende afbeelding voor een theoloog en prediker die bovendien erg houdt van het Oude Testament. En van zowel Ital​ië als klassieke christelijke kunst trouwens.

Boeken

Op deze pagina's informatie over mijn boeken en geschriften. Een deel ervan is in de handel. Sommige boeken en boekjes zijn uitverkocht. Enkele publicaties zijn hier ook online te lezen.

Klik op de afbeelding voor meer informatie over het boek in kwestie.

Artikelen
Ik schrijf graag en het leek me aardig een deel van dat schrijfwerk met u te delen op deze site. Mijn filmartikelen zijn te vinden op een andere pagina op deze site. Alle overige artikelen staan in de overzichten hiernaast. Een flink deel ervan is daar ook online te lezen. Van sommige oudere beschouwingen is dat nog niet het geval. Laat het weten als u belangstelling hebt voor een bepaald artikel.
2020 - nu

2015 - 2019

2010 - 2014

2005 - 2009

2000 - 2004

1995 - 1999

1990 - 1995

1985 - 1989

Film artikelen

Op deze pagina, keurig alfabetisch geordend (en eerst de cijfers), de filmartikelen die ik een tijdlang geschreven heb. De meeste ervan zijn gepubliceerd in het remonstrantse maandblad AdRem.

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen

Alle Films
Films A t/m D
Films E t/m K
Films L t/m P
Films Q t/m Z
Kerk

Ik ben sinds de zomer van 2018 de predikant van De Wijngaard, de protestantse kerk in Antwerpen-Zuid. Het is een gemeente van de VPKB, de Verenigde Protestantse Kerk van België.

Het is een kleine gemeente met een open karakter. We zijn actief op zoek naar verbinding met alles wat zich in de grote stad Antwerpen afspeelt. Op zondag organiseren we naast meer klassieke kerkdiensten ook andere vormen van ontmoeting en viering.

In het Nederlandse zijn de kerken nog iets minder verenigd. Daar is de Remonstrantse Broederschap het kerkgenootschap waar ik bij hoor. Welk kerkgenootschap overigens in 1619 is opgericht in ... Antwerpen.

De Remonstranten zijn een kleine geloofsgemeenschap aan de vrijzinnige kant van het kerkelijk spectrum. Volgens hun beginsel zijn zij "een geloofsgemeenschap die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen." Verdraagzaamheid, openheid, bereidheid naar elkaar te luisteren ongeacht achtergrond zijn wat mij betreft kernelementen van het christelijke ethos.

Alle kerken hebben als taak de geloofstraditie toegankelijk te maken voor wie er niet mee vertrouwd is en er in geïnteresseerd is of zou kunnen zijn. De Remonstranten hebben dat gedaan door vrij recent een nieuwe verwoording van de centrale waarden van het geloof op te stellen. Mij spreekt deze 'Belijdenis 2006' zeer aan. De tekst staat hieronder.

Wij beseffen en aanvaarden
dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden,
maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt;
dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht,
maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft;
dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben,
maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.

Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest
die al wat mensen scheidt te boven gaat
en hen bezielt tot wat heilig is en goed,
opdat zij, zingend en zwijgend,
biddend en handelend,
God eren en dienen.

Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens,
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust.
Hij had de mensen lief en werd gekruisigd
maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij.
Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed
en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.

Wij geloven in God, de Eeuwige,
die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan,
die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.

Wij geloven dat wij zelf,
zo zwak en feilbaar als wij zijn,
geroepen worden om
met Christus en allen die geloven verbonden,
kerk te zijn in het teken van de hoop.

Want wij geloven in de toekomst van God en wereld,
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt
om te leven en te sterven en om op te staan,
in het koninkrijk dat is en komen zal,
waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen.

Aan God zij de lof en de eer
in tijd en eeuwigheid

Amen

Arminius Instituut
Centrum voor Remonstrantse Theologie

Ik ben als docent verbonden aan het Arminius Instituut. We zijn gevestigd aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Het Arminius Instituut is de wetenschappelijke instelling van de Remonstranten. Een van de hoofdactiviteiten van dit ‘Centrum voor remonstrantse theologie’ is het Seminarium, de predikantsopleiding. Daarnaast organiseren we studiedagen, publiekssymposia en de nascholing van de predikanten. Eens per jaar publiceren we een bundel met remonstrantse theologische artikelen: de Arminiusreeks.

Dit is onze website: Arminius Instituut

Volg ons ook op Facebook

Het Arminius Instituut heeft als doel:

  • de bevordering van de wetenschapsbeoefening binnen de Remonstrantse Broederschap
  • actieve participatie in het debat overlevensbeschouwelijke vraagstukken en daarmee bijdragen aan de zichtbaarheid van het remonstrantse gedachtengoed.

Contact

Hebt u een vraag of wilt u mij iets laten weten?

Ik hoor het graag

Vul onderstaand formulier in en ik reageer zo snel mogelijk.

Ook kunt u mij volgen op social media: